História OLD BOYS HALMEŠ

  • V lete v roku 1999 sa na futbalovom ihrisku v Jablonci zišla partia bývalých hráčov ŠFK JABLONEC ktorých i napriek pokročilému veku hra zvaná futbal stále lákala a dohodli sa, že sa budú každú nedeľu schádzať a medzi sebou si zahrajú.
  • Od uvedeného roku, teda r.1999 sme začali s vyberaním príspevku na občerstvenie po zápase, čím sa základňa vlastne stabilizovala. Do funkcie pokladníka sme si zvolili Milana Krasňanského, čo bola nesporne veľmi dobrá voľba o čom svedčí i to, že pokladníka robí dodnes a naozaj veľmi zodpovedne a poctivo bez jedinej výhrady.
  • Dovolím si dnes vysloviť presvedčenie, že založenie klubu futbalových seniorov malo  a aj má nepopierateľný význam pre chod celého futbalového klubu v Jablonci. Keď sa obzrieme dozadu, tak vidíme za sebou kus poctivej roboty.